Každý den lepší pošta

Služby

Po liberalizaci poštovního trhu v roce 2013 jsme jediný alternativní poštovní operátor na trhu ČR, který doručuje transakční zásilky na denní i týdenní bázi. Zákazníci tak dnes mohou využít služeb i jiného poskytovatele. Klademe důraz na vysokou kvalitu a přesně definované procesy. Doručovatelé jsou vybaveni gps lokátory, zásilky trackujeme a tím můžeme zákazníkům nabídnout pružnou zpětnou vazbu.

Garance kvality je minimálně 99,8%

Již při malém množství podaných zásilek nabízíme atraktivní ceny jak u doručení zásilek, tak i výroby a kompletace.

128

Služby:

 • doručování transakčních zásilek (obyčejné listovní zásilky - dopisy, faktury, výpisy)
 • doručování tiskových zásilek (časopisy a klientské magazíny s registrací MK)
 • doručování zásilek reklamního charakteru (obchodní psaní - katalogy, pozvánky, prospekty)

Lettershopové práce:

 • personifikace zásilek (štítek, inkjet)
 • svazkování zásilek
 • kompletace zásilek(strojní, ruční)
 • balení do obálek
 • balení do folie
 • vklady (přílohy klientské karty, CD, dárkové předměty...)

Tisk:

 • tisk výpisů z účtu
 • tisk dopisů
 • tisk vyúčtování
 • tisk reklamního dopisu

Proces doručování:

 • Zpracování databáze
 • Tisk zásilek
 • Kompletace
 • Vysvazkování zásilek
 • Expedice a kontrola zásilek na centrálním skladu
 • Tracking zásilek
 • Přeprava zásilek doručovatelům
 • Doručování zásilek
 • Reporting a zpracování remitendy

Neadresná distribuce

Neadresná distribuce reklamního sdělení cílená do konkrétních poštovních schránek je vysoce účinná plošná služba, umožňující flexibilní oslovení potenciálních, ale i stávajících zákazníků. V krátkém čase tak mohou zadavatelé plošně oslovit maximálního počet potenciálních a stávajících zákazníků. Tato služba je stále jednou z nejefektivnějších forem oslovení.

Tištěná reklama doručená do poštovní schránky zákazníka jednoznačně ovlivňuje nákupní chování v mnohých případech tak významně, že je zákazník ochoten dojet do prodejního místa i ze vzdálenějších oblastí.

Neadresnou distribuci zajišťujeme v rámci ČR, Slovenska a sousedních států.

Základní informace:

Typy reklamního sdělení:

letáky, prospekty, katalogy, informační tiskoviny, noviny, vzorky zboží (sampling)…

Optimální sdělení:

formát, zajímavá nabídka, barevnost reklamního sdělení

Garance kvality:

minimálně 90%

Způsob doručování:

schránka, zavěšení na schránku, zavěšení na kliky bytů (door hanger)

Termíny:

doručení trvá zpravidla 2 dny

Pokrytí (Distribuční síť):

společnost Mediaservis zajišťuje doručování pomocí vlastních pracovníků v přímé komunikační linii

Struktura distribuční sítě:

síť je řízena pomocí 9 regionálních center, regionálních manažerů, vedoucích distribuční sítě, kontrolorů a doručovatelů

Dodání materiálů:

 • Dodání materiálů 2 pracovní dny před začátkem distribuce na centrální sklad, nebo 1 pracovní den na regionální sklady
 • Převoz z centrálního skladu zajišťujeme vlastní dopravou, sledujeme zásilky až na úroveň doručovatelů (tzv. Tracking zásilek)

Monitoring kvality - kontroly:

 • Klientské kontroly - kontrola v terénu za přítomnosti klienta
 • Interní kontroly - kontrola v terénu bez účasti klienta
 • Externí kontroly – kontrola za využití kontrolních a výzkumných agentur
 • Call centrum - vlastníme jedno z největších callcenter v ČR, které pravidelně využíváme
 • Zaměstnanecké kontroly – všichni zaměstnanci sledují kvalitu doručování v místě bydliště a ve svém okolí
133

 

Poloadresná distribuce

Poloadresná distribuce je služba zaměřená na doručení neadresného reklamního sdělení do konkrétních objektů.

Segmentovaná neadresná distribuce

Segmentovaná neadresná distribuce je služba zaměřená na doručení neadresného sdělení do oblastí s konkrétní cílovou skupinu zákazníka.

Geomarketing

Pro efektivní naplánování distribučních oblastí a přesnější zacílení Vaší kampaně využíváme softwarové vybavení v kombinaci se znalostmi geosociálních struktur jednotlivých měst a regionů.

Jak vybíráme optimální lokality (distribuční plán):

K vytipování schránek a lokalit pro marketingovou „letákovou“ kampaň, využíváme tzv. GEOMARKETING, kde na základně všech dostupných dat vyhledáváme požadovanou cílovou skupinu. Vlastníme nejrozsáhlejší datové údaje o chování obyvatelstva ČR.

Pro optimalizaci a určení správné cílové skupiny využíváme data z ČSÚ (sociodemografická a statistická data), RUIAN (adresné body), zákaznická data (sběry na pokladnách, věrnostní karty...) a vlastní sběry z regionů. Dále využíváme veškeré dostupné mapové vrstvy.

Oddělení geomarketingu finální výběr distribučních míst konzultuje se zákazníkem a vybírá optimální oblasti, které budou pro kampaň co nejvíce efektivní.

Podílíme se na úspěchu každé kampaně nejen kvalitou, ale i dobře zvolenou cílovou skupinou.

Databáze zpracováváme do 48 hodin

 • Detailní mapové podklady
 • Podrobné databáze na úroveň adresného bodu

Analýzy:

 • Městská spádovost dle pracovní výjezdnosti obyvatelstva
 • PSČ analýza ze zákaznického systému
 • Analýza zákaznického systému (adresy klientů-věrnostní systém)
 • Zobrazení sociodemografických a ekonomických dat ze SLDB - "Single" tržní analýzy
 • Analýza konkurence (porovnání sítě poboček)
 • Analýza dojezdových/pochůzkových vzdálenosti od poboček - Územní plánování regionů
 • Analýzu efektivity marketingové aktivity (neadresná, adresná, billboardy, výlepové plochy… )
 • Segmentace zákazníka – index zákazníka
 • Rozložení druhu prodaného produktu v území
 • Vytipování cíleného oslovení převažující skupiny - Targeting (Zacílení)
 • Analýza obratovosti kamenných prodejen vs. Eshop
 • Individuální analýzy na konkrétní produkt zákazníka

Díky komplexním analýzám dokážeme vytvořit nejefektivnější marketingovou strategii klienta.

Pomáháme v růstu obratu našich zákazníků, v expanzi a udržení současného portfolia zákazníků.

134

 

Tisk a kompletace zásilek

V rámci skupiny jsme schopni zabezpečit výhodné podmínky v oblasti tisku.

 • Letáky
 • Katalogy
 • Noviny
 • Dopisy
 • Brožury
 • Dárkové poukazy
 • Slevové kupony
 • Atypické formáty
Můžeme Vám pomoci?