On-line mediashop

Objednávka titulu ACTA ASTRONOMICA

podrobnosti objednávky
počet
inkasní období
objednat od

V případě nevyplnění data bude předplatné zahájeno od nejbližšího možného termínu.
Upozornění: Vydavatel si během roku vyhrazuje právo změny ceny titulu.
údaje o plátci
 
titul
jméno a příjmení
(název společnosti)
ulice č.p.
obec PSČ
DIČ
e-mail
telefon
způsob platby
číslo SIPO - spojovací číslo (10 čísel)
údaje o odběrateli (vyplňte pouze v případě, že údaje nejsou shodné s plátcem)
titul
jméno a příjmení
(název společnosti)
ulice č.p.
obec PSČ

Společnost Mediaservis s.r.o. tímto prohlašuje, že výše uvedené údaje nebudou předány třetím stranám, ani použity jinak, než za účelem doručování tisku. Nedotčeno zůstává právo společnosti Mediaservis s.r.o. poskytnout výše uvedené údaje příslušnému vydavateli.

Copyright 2005 Mediaservis. All rights reserved. Úvod | Náš servis | Noviny | Časopisy | Zahraniční tisk | Obchodní podmínky | Kontakty